محورهای اصلی

محورهای جشنواره ملی جابر بن حیان

  • داروهای بیولوژیک و واکسن
  • بیوتکنولوژی دارویی پزشکی
  • داروهای گیاهی و سنتی
  • تحقیق و توسعه در صنعت دارو
  • داروشناسی و سم شناسی بالینی
  • نانو فناوری پزشکی
  • مدیریت و اقتصاد داروخانه
  • اقتصاد و مدیریت دارو
تغییرات در ظاهر سایت جشنواره
سایت جشنواره ملی داروسازی کشور توسط استودیو فناوری های نوین طراحی شده است.
وب سایت استودیو