تاریخ های مهم برگزاری

تاریخ های مهم جشنواره ملی جابر بن حیان

  • تاریخ برگزاری جشنواره: 3 خردادماه 1403
  • مهلت ارسال آثار (مقالات، کتب و محصولات نوین دارای مجوز): 10 اردیبهشت ماه 1403
  • تاریخ برگزاری کارگاه های جانبی تخصصی داروسازی: هم اکنون درحال برگزاری
تغییرات در ظاهر سایت جشنواره
سایت جشنواره ملی داروسازی کشور توسط استودیو فناوری های نوین طراحی شده است.
وب سایت استودیو