تاریخ های مهم برگزاری

تاریخ های مهم جشنواره ملی جابر بن حیان

  • تاریخ برگزاری جشنواره: 21 خردادماه 1400
  • مهلت ارسال آثار (مقالات، پروپوزال خدمات نوین و همچنین نمونه و پروپوزال داروهای نوین): 28 اسفندماه 1399
  • تاریخ برگزاری کارگاه های جانبی تخصصی داروسازی: به صورت مجازی (هم اکنون درحال برگزاری)
تغییرات در ظاهر سایت جشنواره
سایت جشنواره ملی داروسازی کشور توسط استودیو فناوری های نوین طراحی شده است.
وب سایت استودیو